Random thoughts

 

display

1.Tối CN đi học Thiểu năng T10/2019 Mình không chắc thầy dạy thích nam hay nữ. Vì thầy lúc thầy giảng bài thì mình nghĩ thầy thích con trai, nhưng thầy cho bọn mình nhạc sến mình lại không chắc lắm. Nhưng có 1 điều mình chắc chắn là mình rất quý thầy và tôn trọng thầy vì cách nhìn cuộc sống rất thú vị, điều mà mình chưa có :))))

2. Sáng thứ 2 ngồi trên văn phòng: Mình muốn bản thân hãy thay đổi so với những ngày trước đó. Cảm giác chán chường thật là độc hại, rút cạn mình, vùng vẫy trong vũng bùn mà không sao thoát ra được. Make a move, darling!

3. Nghe Love Poem của IU mà nước mắt cứ chảy ra y như hồi nghe Breathe của Lee Hi. Có 1 chỗ để dựa tạm mấy phút, thật tốt quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s